Адреса

„ВРУЋИ ИЗВОРИ“ Д.О.О. ГРАЧАЦ
Грачац 4, 36215 Подунавци, Врњачка Бања

Контакт

Тел/Факс: 036/5467-042
Бесплатан позив: 0800/070-717

Регистрациони подаци

  • ПИБ: 108335904
  • Матични број: 20978597
  • Текући рачун: 200-2771820101908-83

Претежна делатност: 3600 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде